top of page
  • Writer's pictureFero Kopacik

Tvorivosť nech ma nikdy neopúšťa.

Updated: Mar 17, 2020

Po ukončení školy som dostal možnosť zdokonaliť sa vo svojej manuálnej zručnosti, Chvála Bohu ma tvorivá práca vždy napĺňala a vždy som chcel vyrobiť výrobok tak aby bol dokonalí. Toto je základ úspechu.Prácu ktorú robíme treba robiť na 100% ,a iba takto je možné napredovať v pracovnom i osobnom živote. Skoro 10 rokov trvala prázdnota.Prázdnota v tele,srdci i duši. Bez vízie nie je nič iba stagnácia. Choré telo nedokáže ísť vpred. Vždy a stále platí že zdravie je to najdôležitejšie čo máme. Málokto kto z nás je dokonale zdraví, ale zdravá duša je motorom nášho celého bytia. Žena na ktorú som čakal celý život mi uzdravila dušu a potom prišiel na rad celý človek. Iba jej môžem ďakovať za to kde som.


69 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page