top of page

Zabezpeč si finančný príjem vstupom do IR

Projekt Independent Riders

Kompletná idea jedinečného projektu svetového formátu

1 - úvod

 

Independent Riders -

Motoristický klub /komplexná idea klubu/

 

 

 

 

 

 

 

Independent Riders - Motoristický  Klub ( ďalej IR - MK ) je klub ktorý   založil František Kopáčik a on je  realizátor myšlienky spojenia motoristov a všetkých ľudí dobrej vôle z celého sveta.

Túto myšlienku uchopil do svojich rúk tím ľudí, ktorí sa budú neúnavne venovať jej napĺňaniu a dávajú zelenú novým formám pre jej rozvoj.

IR - MK organizačne vystupuje ako Independent Riders , v budúcnosti a.s. základom a srdcom sú  budúci akcionári a zakladatelia tejto spoločnosti s ambíciou vybudovať najväčšiu motoristickú organizáciu na svete, slúžiacu k prospechu všetkých svedomitých dobrých ľudí, na princípoch staronového poriadku sveta v duchu idei

 

 " SPÁJAŤ a SPOLUPRACOVAŤ "

" Independ Riders "   je patentovaná a chránená známka.

Hlavnou myšlienkou IR - MK  je spájať ľudí , vytvárať nové priateľstvá, prináśať nové záźitky a následne i profit vo všetkých smeroch vrátane profitu pre našich obchodných a reklamných partnerov. Všetci sa niečím živíme a prostredníctvom nášho IR -  MK vieme ponúknuť tovar alebo služby priamo našim členom z prvej ruky v duchu hesla

" Pomôž Ty mne a ja pomôžem Tebe "

Takto vzniká pevný osobný kontakt. Je prirodzené, že človek radšej kupuje tovar od toho koho pozná, alebo mu bol priateľom odporúčaný. Ľudia sú spoločenským druhom, radi sa stretávajú , zhovárajú,  bavia sa, vymieňajú si poznatky a skúsenosti. Za týmto účelom vznikol IR - MK  s prianím ,,cítiť sa v našom klube ako doma".

Vytváranie priateľských zväzkov dáva tomuto celému projektu osobitnú silu.

Nech sa každý člen v IR - MK cíti ako člen jednej veľkej komunity - spoločnej rodiny.

 Rodina je pre nás prvoradá a je svätá

 

2 -  klubový koncept

 

Jedinečnosť a originalita myšlienky IR - MK spočíva v 3 - kombinácii prepojenia spoločenského, záujmového a voľno časového klubu s obchodno-podnikateľskou komerčnou činnosťou a charitatívno-osvetovou činnosťou.

 

IR - MK je pripravený pri otvorení každej novej klubovej prevádzky,  každému budúcemu partnerovi kdekoľvek na svete, poskytnúť kompletný servis a  zastrešenie jeho prevádzky pod našimi krídlami so zachovaním našej jedinečnej identity, ktorá charakterizuje náš koncept.

Jedným z faktorov je umiestnenie našich dekorácii a prvkov v exteriéri aj interiéry vrátane zviditeľnenia loga IR - MK a našich partnerov , ktorí sú súčasťou projektu. Pre každý klub IR - MK zabezpečíme kompletnú dodávku profesionálnych zariadení pre gastronómiu ako aj vybavenie interiéru od našich dodávateľov - popredných svetových výrobcov, ktorých sme priamymi distribútormi.

V každej jednotlivej krajine by časom malo vzniknúť centrálne sídlo IR - MK, na ktoré sa môžu obrátiť ostatné pobočky IR - MK z iných miest.

Každá krajina bude registrovaná na našej webovej stránke.

Tu bude mať pod zástavou danej krajiny vlastnú národnú sekciu, kde bude vedená kompletná činnosť IR - MK v danej krajine. Klientom poradíme ako úspešne podnikať v danej oblasti a ako tvoriť vysoký zisk.

Touto myšlienkou je zadosťučinené vzniku projektu pre veľmi úspešnú franšízu. 

 

 

IR - MK je organizovaný ako otvorený klub, poskytujúci množstvo výhodných služieb a spotrebiteľských komerčných aktivít ako nečlenom tak aj členom klubu.

 

V charitatívno-osvetovej činnosti bude IR – MK,  klásť dôraz na ochranu detí a mládeže, podporu mladých talentov a rozvoj ich osobnosti priamo cez nadáciu IR – MK pre deti a mládež.

Teraz sa dostáva do vašich rúk projekt IR – MK a my pevne veríme, že tento projekt podporíte hlavne kvôli tomu, aby žiadnemu z detí nebolo upierané v budúcnosti plnohodnotné spoločenské uplatnenie a následné adekvátne finančné ohodnotenie ich práce a právo na ich svetlú budúcnosť.

 

Deti sú naša spoločná budúcnosťou a budúcnosť tejto planéty

3 – typy klubov

 

 • Diamant – neverejný klub určený výhradne pre VIP členov IR – MK a držiteľov diamantovej členskej karty IR - MK

 

Klub Diamant poskytuje ubytovanie s wellness a kompletnou ponukou nadštandardných služieb na najvyššej úrovni.

Je určená jedincom, ktorí si chcú dopriať oddych, relax a regeneráciu v pohodlí a s najvyšším možným  komfortom pri zachovaní si súkromia.

 

 • Premium - verejný klub určený pre všetkých členov aj pre nečlenov IR – AMK.

 

Koncept klubu Prémium je založený výhradne na koncepcii novopostavených alebo už jestvujúcich prevádzok v identite a štýle IR – MK.

Tieto prevádzky poskytujú našim členom ale aj nečlenom komplexné služby.

/Idea prevádzok/

 

Samotný koncept budovy Prémium pre poskytovanie služieb má viacero podlaží ktorých členenie je nasledovné:

 

-1 podlažie               

Podzemné priestory sú určené na skladovanie tovaru , servis motocyklov a technické miestnosti

 

0 podlažie

Prízemie je urćené na prevádzku reśtaurácie s kaviarňou a komplexné interiérové štúdio s tovarom a výrobkami partnerov - výrobcou, ktoré naśa spoločnosť priamo zastupuje. 

Jedná sa v súčasnosti o cca 30 svetových značiek.

 

1 poschodie

Plocha na prenájom pre komerčné účely + predaj motocyklov a príslušenstva

 

2 poschodie

Plocha na prenájom pre komerčné účely +relax centrum s posilovňou + detské centrum

 

3 poschodie

určené pre luxusné apartmány a welness

 

Minimálna podlažná plocha budovy je 7500 m2, čo predstavuje cca 50x30=1500m2 na jedno podlažie.  Predpokladaná výška investície je 3.000.000 €. 

Návratnosť investície je 96 mesiacov a mesačná splátka uvedená bez úroku je 31.250 €, pričom táto čiastka bude financovaná z príjmu za nájom komerčných priestorov určených k prenajímaniu cca 3000m2.

Kalkulovaná cena nájmu 10€/m2 – ako najnižšia cena na trhu

https://www.zoznamrealit.sk/prenajom/nebytove-priestory/cena

 

 

 • Klasik - verejný klub určený pre všetkých členov aj pre nečlenov IR – MK.

 

Klub Klasik ponúka koncept prevádzok ako kaviarne a rýchle občerstvenia, pivárne, vinárne, cukrárne a pod.

Tieto prevádzky budú zariadené v spolupráci s architektom IR – MK, pričom sa zachová identita spoločnosti IR – MK.

4 - činnosť  IR - MK

 

Začiatok činnosti v roku 2024.

Prizvanie a oslovenie  Významných Individuálnych Partnerov  (VIP) k aktívnej podpore klubu za účelom zviditeľnenia klubu a propagácie jeho myšlienok.

Prijímanie prvých radových členov IR - MK od februára 2024  v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarsku a postupne v ostatných krajinách.

Poskytnutím príslušného základného balíčka novým členom a jeho používaním IR - MK získava pasívnu reklamu a zároveň znamená podporu partnerov našej organizácie.

Vybraní partneri budú mať umiestnené svoje logá na IR - MK športovej bunde, na automobiloch a na kamiónoch na prepravu motocyklov.

Klubové oblečenie zabezpečí identitu a pocit spolupatričnosti členov IR – MK. Každý bude vedieť že je členom jedného úžasného spoločenstva.

 

Spoločenská, záujmová a voľno časová činnosť

Človek je druh spoločenský. Potrebuje spoločenský kontakt a združovanie.

Rád sa stretáva, komunikuje, vymieňa si v rozhovoroch informácie a zdieľa svoje zážitky a skúsenosti.

Rád cestuje, poznáva nové veci, venuje sa rôznym spoločným záľubám,  IR – MK sú ideálnym miestom pre takéto stretnutia, plánovanie a usporadúvanie hudobných podujatí, koncertov alebo večerných stretnutí s  osobnosťami z verejného a spoločenského života.

Je v nich priestor pre organizovanie spoločných motoristických jázd, výjazdov za určitým konkrétnym cieľom, za určitou osobou, rôznych tematických výletov, jázd veteránov, športových jázd - racing akadémií - priamo na závodnom okruhu (na aute, motocykli , motokáre) , vytváranie a ďalšie upevňovanie užších vzťahov na takýchto spoločenských akciách.

 

Obchodno-podnikateľská a komerčná činnosť

Konzumácia našich produktov a využívanie našich služieb ktoré IR – AMK ponúka vo svojich prevádzkach  ( reštaurácia, kaviareň , atď. ) 

Priestor na predaj a prezentáciu výrobkov tak i následný predaj pre členov IR -AMK s následným profitom pre člena klubu (bonusová karta)

 

 

Charitatívno-osvetová činnosťou

Organizovanie jázd zručnosti.

Cieľom jázd zručnosti je zdokonaliť každého cyklistu a  motoristu v bezpečnej jazde na motocykli či automobile.

Ochrana zdravia a života je jednou z našich priorít.

Organizovanie rôznych charitatívnych podujatí pre deti.

Organizovanie, vzdelávacích, náučných seminárov a prednášok pre mládež a dospelých. 

Vyhľadávanie a podpora mladých talentov, a nadaných detí.

Podpora ich činnosti, ich  osobnostného rastu , rozvoja ich nadania a talentu.

 

 

5 -  status osôb v IR - MK

 

Na činnosti IR – AMK je možné participovať v rôznej miere a v súlade so statusom jednotlivých osôb.

 

 

 • Člen IR - MK - členom je fyzická osoba, občan s príslušným zvoleným typom členstva ( Diamant, Gold, Silver, Klasik ). Oprávňujú člena k užívaniu výhod v rozsahu definovaným príslušným základným balíkom podľa typu členstva.

 • Partner IR - MK aktívny - fyzická alebo právnická osoba podieľajúca sa na budovaní a prevádzkovaní clubových aktivít v oblasti obchodu a služieb a podieľajúca sa aktívne na propagácii IR - MK

 • Dodávateľ IR - MK pasívny - fyzická alebo právnická osoba je pasívnym dodávateľom svojich produktov alebo služieb pre IR - MK.

 • Zákazník IR - MK - nečlen IR MK

 

 

 

6 -  členstvo a typy členstva v IR – MK 

 

Členstvo v IR - AMK je možné nadobudnúť zaplatením ročného členského klubového poplatku , ktorý je odstupňovaný podľa typu členstva, ktorému prináleží príslušná klubová karta.

 

 

VIP - prijímanie členov VIP má za úlohu vzbudiť záujem o činnosť IR - MK a jedná sa o čestné členstvo na obdobie jedného roka.

 

DIAMANT -  ročný členský príspevok 1000 EUR.

 

 • Členstvo diamant oprávňuje člena na použitie všetkých dostupných služieb IR - MK vrátane ubytovania v klubových apartmánoch a využitia wellnes.

 • Diamantová karta umožňuje jej držiteľovi získať 22% zľavu na  všetky tovary a služby IR - MK

 • Základný balík členstva diamant obsahuje: diamantovú kartu,  tričko , polokošeľu,košeľu, vestu, športovú bundu , teplákovú súpravu, šiltovku, zimnú čiapku, nákrčník , plavky, kozmetický balíček so sadou kozmetiky, cestovný vak, peňaženku, šálku na čaj, nástenné hodiny, nášivku a samolepky IR - MK

 

 

GOLD -  ročný členský príspevok    500 EUR.

 

 • Členstvo gold oprávňuje člena na použitie všetkých dostupných služieb IR - MK , okrem ubytovania v klubových apartmánoch a využitia wellnes.

 • Zlatá karta umožňuje jej držiteľovi získať 20% zľavu na  všetky tovary a služby IR - MK

 • Základný balík členstva gold obsahuje: zlatú kartu, tričko , košeĺu,polokošeľu, vestu, športovú bundu , šiltovku, nášivku a samolepky IR - MK

 

SILVER - ročný členský príspevok     100 EUR

 

 • Členstvo silver oprávňuje člena na použitie všetkých dostupných služieb IR - MK , okrem ubytovania v klubových apartmánoch /ak sú obsadené/a využitia wellnes.

 • strieborná karta umožňuje jej držiteľovi získať 15% zľavu na  všetky tovary a služby IR - MK

 • Základný balík členstva silver obsahuje: striebornú kartu, tričko, športovú bundu, šiltovku , nášivku a samolepky IR - MK

 

 

KLASIK - ročný členský príspevok       50 EUR          

 

 • Členstvo klasik  oprávňuje člena na použitie všetkých dostupných služieb IR - MK , okrem ubytovania v klubových apartmánoch a využitia wellnes.

 • klasik karta umožňuje jej držiteľovi získať 10% zľavu na  všetky tovary a služby IR - MK

 • Základný balík členstva klasik obsahuje: klubovú mikinu,clasic kartu, nášivku , samolepky IR - MK

 

 

 

7 – identita  IR – MK a jej členov

 

 

Hlavná ochrana identity IR – MK je zabezpečená ochrannou a patentovanou známkou spoločnosti.

Tvorba jedinečnosti a originality je podporovaná ďalšími prvkami podporujúcimi túto identitu.

 

 • Všetky novopostavené, nami založené alebo franšizované kluby budú mať jedinečnú identitu.

 • Pri návšteve ktoréhokoľvek klubu na svete  bude mať jeho návštevník pred očami charakteristický a osobitný dizajn,  aby sa mohol cítiť – ako doma,  hocikde na svete.

 

 • Každá nehnuteľnosť je svojím spôsobom iná ale budeme klásť dôraz na jednotný štýl a design  základných materiálov interiéru a exteriéru v spolupráci s architektami.

 

 • Vytvorený kompletný balík produktov oblečenia a módnych doplnkov IR – MK s logom nášho klubu na prednej strane oblečenia a logami vybraných partnerov IR – MK na zadnej strane oblečenia. / pasívna reklama pre našich partnerov /

 

 • Zabezpečenie identifikácie a posilnenia spolupatričnosti jednotlivých členov klubu bude realizované formou pridelenia identifikačného čísla priradeného k menu člena klubu.

 • Číslo  prípadne i meno bude spolu s logom IR – MK zakomponované do „ŠPZ“ nášivky umiestnenej na odeve člena.

 • Použitie takto upraveného odevu splní funkciu ľahkého rozpoznávania a identifikácie členov IR – MK najmä pri spoločných akciách. 

 

 • Vytvorenie kompletného balíka nábytku a zariadenia  interiérov a exteriérov pre všetky prevádzky IR – MK v jednotnom duchu a jedinečnom dizajne podporujúcom identitu našej spoločnosti.

 

 

 • Prezentácia loga IR – MK a vybraných partnerov na klubových motocykloch a automobiloch, na klubových obrazoch, dostupných reklamných plochách, na internetovej stránke, na sociálnych sieťach / pasívna reklama pre našich partnerov /

 

 

Takouto reklamou vzniká pre aj pre našich partnerov tematickým spojením s našim klubom úplne iná a jedinečná forma podpory predaja ich výrobkov, produktov a služieb.

Samozrejmosťou je z našej strany zviditeľňovanie a prirodzený spôsob inteligentnej prezentácie výrobkov, produktov a služieb našich partnerov priamo  v procese predaja.

 

 

 ( v dnešnej dobe má každý plné zuby aktívnej reklamy z médií, preto je táto forma reklamy najlepšia a naj účinnejšia. ) ??? zdroj tvrdenia ???

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – mediálna podpora a verejná prezentácia IR - MK

 

 

Vytvorenie web stránky ,  internetového rádia a sociálne siete

 

Internetová stránka a sociálne platformy sú veľmi dôležité pre tento projekt.

Aktívna komunikácia s členmi na sociálnych sieťach prináša jedinečnú príležitosť  na propagáciu a podporu  predaja našich produktov.

Pre našich obchodných partnerov týmto spôsobom vieme robiť  pasívnu reklamu.

Vytvorením internetového rádia prípadne i  televízie vzniká jedinečný informačný priestor pre členov IR – AMK  s možnosťou využitia týchto médií pre pasívnu aj  aktívnu reklamu našich partnerov.

Tieto médiá budú pôsobiť medzinárodne. 

 

Závodné okruhy a motoristické trate

 

Nie každý je motocyklista alebo pretekár.

Každý z nás však viac alebo menej používa automobil.

Okruhové jazdy na rôznych závodných okruhoch a  najmä na našom domácom špičkovom okruhu Slovakia ring, budeme využívať pri organizovaní spoločensko osvetových a športových podujatí.

Na našich okruhových jazdách budú mať aktívnu účasť aj naši najlepší pretekári.

Títo jazdci zabezpečia vysokú profesionalitu a budú viesť okruhovú moto školu.

Naša spoločnosť bude vlastniť motocykle ktoré sa budú dať prenajať na okruhové jazdy.

Na týchto motocykloch vzniká reklamný priestor na reklamu pre našich partnerov.

Nové jazdecké skúsenosti a zručnosti z okruhov si prenesú účastníci jázd zručnosti do bežnej cestnej premávky, čím zvýšia jej bezpečnosť a tým pádom znížime rizikovosť pohybu na cestách.

Mnohý z nás by radi zažili aj aktívny zážitok a pocity profesionálneho jazdca pri jazde na závodnom okruhu.

Na tento účel poskytneme záujemcom k dispozícii dvoj sedadlový motocykel v špeciálnej úprave na tandemovú jazdu po okruhu. Naši členovia tak zažijú jedinečný zážitok,  ktorý nie je nijako ináč realizovateľný v bežnej cestnej premávke.

Pri našich akciách a jazdách na okruhoch bude zabezpečené kompletné občerstvenie (catering ), hudobná produkcia a rôzny atraktívny program ( show ).

Toto poskytne členom IR - MK novú atraktívnu platformu pre nezvyčajné stretnutia,  športové vyžitie, získavanie nových zručností, osvetu a zábavu.

Pri akciách sa počíta s účasťou rodín s deťmi, čomu bude prispôsobený aj program, aby bol pre deti zaujímavý a zanechal v nich pozitívne emocionálne zážitky.

Aj  toto je jedným z bonusov ktorý IR - MK prináša pre svojich členov.

V tomto je myšlienka okruhových akcií  IR – MK jedinečná.

Od spoločnosti Slovakia ring očakávame ústretovosť pri realizovaní našich projektov.

Recipročne hodláme Slovakia ring prezentovať pasívnym spôsobom reklamy.

 

 

*- zabezpečenie finančného príjmu pre IR - AMK

 

 

1, Členské príspevky

sú základným,  jednoduchým a opakovaným ročným príjmom IR - AMK .

Čím viac bude členov  - tým viac získavame prostriedkov pre realizáciu rozvojových programov IR – MK. 

Výhľadovo pri počte členov následne máme každoročne k dispozícii:

( základnom členskom príspevku )

                         10.000 členov                     =                      500.000,-€

                      100.000 členov                      =                   5.000.000,-€

                   1.000.000 členov                      =                 50.000.000,-€

Pri každoročnom príjme pre spoločnosť Independent riders a.s. vzniká priestor aj na vznik služby v sektore bankovníctvo /Independent bank/

Tento príjem je priamo závislý od počtu členov v našom spoločenstve

Na svete je podľa štatistík viac ako 200 miliónov užívateľov motocyklov.

( nie sú tu zahrnutý užívatelia automobilov a bicyklov/

Celkový počet členov IR - AMK bude závisieť vo od reklamy.

Predpokladáme členstvo cca 10 miliónov osôb.

 

2, Prenájom obchodných priestorov ( 3000m2 = 30.000,-€ mesačne )

 

3, Reklama - predaj reklamy, pasívna i aktívna

 

4, Reklama - výroba kompletného sortimentu reklamných predmetov

      ( zisk 100% )

 

5, Finančné produkty - franšíza (zisk 100% )

 

6, Finančné produkty - pasívny príjem pomocou karty vrátenia peňazí  (Cash Back IR)

 

7, Finančné produkty - bankové služby a finančné produkty

 

8, Gastronómia - predaj  kávy  naša vlastná značka/spolupráca futbalovou svetovou hviezdou ( zisk 100% )

 

9,Gastronómia - predaj  profesionálnych kávovarov pre hotely, kancelárie a gastronomické  prevádzky , popredný taliansky výrobca zariadení pre reštaurácie ,kaviarne, hotely a kancelárie (zisk 50-100%)

 

10,Gastronómia - pojazdné kaviarne  dobrý priestor pre pasívnu reklamu. Káva /surovina/ pochádza od popredného portugalského výrobcu ,ktorého počiatky výroby siahajú na začiatok 19 storočia. (zisk 200%)

 

11,Gastronómia - predaj kompletnej profesionálnej techniky pre gastronómiu od gréckych výrobcov, ktorý na našom trhu ešte nie je zastúpený (zisk 100%)

 

12,Obchod - profit z predaja výrobkov interiérového štúdia našej spoločnosti. Spoločnosť zastupuje viac ako 30 svetových výrobcov (zisk 50-100%)

 

13,Obchod - profit z výroby a distribúcie hliníkových profilov , najväčší výrobca hliníkových profilov pre stavebníctvo v Európe, naša firma túto spoločnosť zastupuje.

Požiadavka výrobcu pre exkluzivitu v strednej Európe je vybudovanie exkluzívneho predvádzacieho priestoru ( showroom ),  kde bude prezentovaná kompletná ponuka tohoto výrobcu. ( zisk 50% )

 

14.Výroba a predaj - predaj výrobkov ktorých výrobu zastrešuje spoločnosť IR– MK.

Našou prioritou bude zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím.

Podporiť invalidného človeka a pomôcť mu vrátiť sa do normálneho života,  je to najkrajšie čo sa tomuto človeku môže stať.

Veď práca je neoddeliteľnou súčasťou nášho života.

Sme presvedčení, že každý z týchto ľudí má dostať novú šancu pre možnosť plnohodnotného potvrdenia svojej užitočnosti pre spoločnosť.

Tu uvítame súčinnosť štátu, štátnych organizácií a EU. Tento projekt budeme presadzovať ako na Slovensku tak i v ostatných štátoch EU pri zakladaní sociálneho podniku (zisk 100% )

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/priznanie-statutu-registrovaneho-socialneho-podniku.html

 

15,Výroba a predaj - kompletného sortimentu oblečenia pre šport a voľný čas pod našou vlastnou značkou, a taktiež výroba oblečenia v kooperácii s futbalovou svetovou hviezdou.

Každý rok bude uvedená nová kolekcia,  ako aj obmedzené série produktov, ktoré sa stanú vhodným predmetom na zbieranie so zberateľskou hodnotou. ( zisk 100%)

 

16, Výroba a predaj - výroba bižutérie. Táto sa použije aj na propagáciu a podporu predaja oblečenia. (zisk 100%)

 

17, Životné prostredie - projektovanie a realizácia výsadby zelene a stromov - projekt

 

18, Služby – požičovňa prenájom a servis nových motocyklov prémiových značiek, e-bikov

 

 

19 Služby - celosvetová databáza firiem rozdelených podľa činnosti, v každom meste i obce SR /doživotná garancia bezplatnej reklamy /

 

20, Bonusom pre členov klubu ktorí podnikajú v akomkoľvek odvetví, je zaradenie firmy /zoznam firiem/ do našej databázy.

Jeden krát prezentácia spoločnosti formou reportáže a následné zdieľanie článku na všetkých sociálnych sieťach a na našej web stránke. Toto je jeden z pilierov finančného príjmu


21, Stavebníctvo - rekonštrukcia nehnuteľností s dôrazom na historické pamiatky
ponúkané štátom na predaj či prenájom a následné zamestnanie pracovníkov
s nízkou kvalifikáciou, ktorí majú sťažené podmienky pre uplatnenie sa na
pracovnom trhu. (treba vypracovať komplexný projekt)


22, Životné prostredie - predaj a prevádzkovanie strojov od spoločnosti Greentec
– komplexná starostlivosť o životné prostredie


23, Životné prostredie - komplexná recyklácia biologického i stavebného odpadu
https://www.petersoncorp.com/applications/green-waste-recycling/


24, Životné prostredie - projektovanie a realizácia výsadby zelene a stromov -
projekt


25, Služby - prevádzkovanie cestovnej kancelárie v spolupráci so spoločnosťou
Selina https://www.selina.com/?fbclid=IwAR0DjMvpdB-
Mmdqhrh_oi3xH8j2vccfahReTMqJxBfhG5o4tBtKdC4elpAc


26, Služby - celosvetová databáza firiem rozdelených podľa činnosti, v každom
meste i obce SR /doživotná garancia bezplatnej reklamy /

27, Služby – prevádzkovanie penziónov pre seniorov členov IR – AMK (
prepojenie s projektom obnovy a rekonštrukcie historických objektov )


28, Školstvo – prevádzkovanie detských zariadení a základných škôl pre deti
členov IR - AMK

29, Bonusom pre členov klubu ktorí podnikajú v akomkoľvek odvetví, je zaradenie firmy /zoznam firiem/ do našej databázy. Jeden krát prezentácia spoločnosti formou reportáže a následné zdieľanie článku na všetkých sociálnych sieťach a na našej web stránke.Toto je jeden z pilierov finančného príjmu

30, Crowdfunding

https://www.youtube.com/watch?v=H96mIhQoL5c


V súčasnosti ešte ponechávame priestor pre investorov pre vstup do IR – AMK 
 

Podmienky vstupu je potrebné konzultovať s majoritnými akcionármi a zakladateľmi spoločnosti .

Naša sila je v spájaní a spolupráci

- Tím Independent Riders 

 

 

 

+   Ko&Po Design  s.r.o. 

+   Independent riders a.s. 

+  Očianske združenie Independent riders Slovakia

+  Partnery

    

IR logo originál mini.jpg
T shirt 1 a.jpg
Club 46 Cer racing moto 1.png
TIR IR.png

Our Story

Tento projekt vznikol v roku 2018. Dlhé roky to bola iba vízia ukrytá v počítači.

Prišiel však čas predstaviť túto unikátnu ideu celému svetu.

Na tejto úžasnej planéte žije niekoľko miliárd ľudí.

A keď sa navzájom spojíme a vznikne úžasný projekt svetového formátu.

Všetko je v našich srdciach a v našich rukách.. 

Zo srdca ďakujem za každú podporu.

František Kopáčik autor

bottom of page