top of page
Modré nebe

Independent Riders - Motoristický  Klub ( ďalej IR - MK )

je organizácia ktorej základný kameň   založil FK  a jeho cieľom je spojiť všetkých motoristov a všetkých ľudí dobrej vôle z celého sveta.

Túto myšlienku uchopil do svojich rúk aj tím ľudí, ktorí sa neúnavne venujú jej napĺňaniu a dávajú zelenú novým formám pre jej rozvoj.

IR - MK organizačne vystupuje ako Independent Riders  ktorej základom a srdcom sú všetci aktívny členovia tejto spoločnosti, s ambíciou vybudovať jedinečnú motoristickú organizáciu pôsobiacu na Slovensku, s ambíciami pôsobiť na celom svete, slúžiacu k prospechu všetkých svedomitých dobrých ľudí, na princípoch staronového poriadku sveta v duchu idei

 

 " SPÁJAŤ a SPOLUPRACOVAŤ "

 

" Independ Riders "   je patentovaná a chránená známka.

Hlavnou myšlienkou IR - MK  je spájať ľudí , vytvárať nové priateľstvá, prinášať nové zážitky a následne i profit vo všetkých smeroch vrátane profitu pre našich obchodných  reklamných partnerov.

Všetci sa niečím živíme a prostredníctvom nášho IR -  MK vieme ponúknuť tovar alebo služby priamo našim členom z prvej ruky v duchu hesla

                               " Pomôž Ty mne a ja pomôžem Tebe "

 

Takto vzniká pevný osobný kontakt.

Je prirodzené, že človek radšej kupuje tovar od toho koho pozná, alebo mu bol priateľom odporúčaný.

Ľudia sú spoločenským druhom, radi sa stretávajú , zhovárajú,  bavia sa, vymieňajú si poznatky a skúsenosti.

Za týmto účelom vznikol IR - MK  s prianím

 ,,cítiť sa v našom klube ako doma"

 Vytváranie priateľských zväzkov dáva tomuto celému projektu osobitnú silu.

Nech sa každý člen v IR - MK cíti ako člen jednej veľkej komunity - spoločnej rodiny.   

 

Rodina je pre nás prvoradá a je svätá

Naša činnosť

-novinárska činnosť

-testy všetkého čo má motor: auto, moto, e-bike

- testy príslušenstva ako napríklad oblečenie a doplnky

-organizovanie spoločných výjazdov a stretnutí

-cestovanie, turistika, gastronómia 

XX319.jpg
bottom of page