top of page

Staňte sa partnerom nášho spoločného projektu

Základom úspechu v podnikaní je dobrá a cielená reklama. Ponúkame jedinečnú a dlhodobú reklamu prospešnú pre obe strany. V ponuke máme tri tipy partnerstiev.

Diamond

reklama na firemných autách,bilboardoch,oblečení ,na akciách organizovaných klubom a  web stránke

Gold

reklama na oblečení a web stránke

Silver

reklama na web stránke

XX319.jpg

Příjemný ViPdrobné informácie zašleme emailom

bottom of page